martedì 9 luglio 2013

O Matri risplendenti. (Fulgida Madre)   O Matri risplendenti

O Matri a lu gran Celu risplendenti
e a chistu mundu mìseru e ’rroganti,
Vu’ lu sapiti ca non simu nenti
e a testa gata ’ndi facìmu avanti.

Sarvàti tutti l’animi ’nnocenti
da lu nemicu ch’ àspitu e ’ntricanti:
sortantu cu’ li boni sentimenti
tenìmu amici l’Angeli e li Santi.

Vergini bella no’ ’nd’abbandunati
ca se sbagliammu già pentiti simu
e aprìmu a’ la speranza ora lu cori.

Vu’ succurrìti a li necessitati,
ca sutta o’ mantu Vostru ’ndi mentimu
finu a lu jornu chi lu corpu mori.

                   
 Traduzione dal dialetto:

Fulgida Madre
 Madre, risplendente sia nel Cielo che in questo mondo misero e arrogante, lo sapete che pur nella nostra nullità osiamo andare a testa alta (con superbia).
 Salvate le anime innocenti dal nemico, aspide intrigante: con i buoni sentimenti avremo amici gli Angeli e i Santi.
 Vergine bella, non ci abbandonate poiché se abbiamo sbagliato ci siamo già pentiti e apriamo  il cuore alla speranza.
 Soccorreteci nelle necessità e ci metteremo sotto il Vostro manto fino al giorno della morte corporale.mercoledì 3 luglio 2013

L'affitto                  L’affittu

- Doppu Natali vi pagu l’affittu,
nommu si dici ca sugnu ’nu latru! -
Intantu teni ’u dinaru ben strittu:
cu’ nasci tundu no’ mori po’ quatru!

- Li cosi longhi, - pe’ lu nostru dittu,
- si fannu serpi - se cu’ ’n casa d’atru
po’ si riteni d’aviri dirittu
pemmu cumanda e fari puru triatu.

Se ’nda la casa di ll’atri po’ passa
puru la Pasca e no’ paga la luci
e mancu l’acqua, ’stu veru scroccuni

avi la vita mu ’ndavi po’ lassa.
Facimu corna e puru cruci e nuci
nommu cadimu cchjù senza ragiuni.